Från och med den 1 september välkomnar vi även besökare att parkera i Bergrumsgaraget. Infarten till Bergrum B3 och C3, där besöksparkeringen är belägen, hittar du på Sjöviksvägen 110.

Besöksparkeringen är öppen alla dagar kl. 05.30-22.00 men utfart kan ske dygnet runt. Taxan ligger på 20 kr/h eller 140 kr/dygn och det är endast möjligt att betala med kort.

Varmt välkommen att parkera som besökare!