Den 1/6 påbörjas asfaltsarbeten i garaget

Fr.o.m. onsdagen den 1/6 kommer asfaltsarbeten att utföras på körbanor i garaget. Arbetena kommer inte ske på parkeringsrutor och kommer inte heller vara rökalstrande. Det ska vara möjligt att passera in och ut ur garaget under arbetets gång. Vi hoppas att arbetet...

V 21 och 25 utförs arbeten i garaget

Vi kommer att åtgärda dropp från berget i garaget under V 21 och V 25. Större delen av arbetena kommer att ske på ytor som inte påverkar Bergrumsgaragets kunder. En del av arbetet kommer dock att utföras i entré B2. Det kan upplevas störande, men det kommer alltid...

För boende i Kajen 5

Vi vill påminna om att parkeringsplatser finns tillgängliga. Om ni inte redan bokat en plats är ni varmt välkomna att kontakta oss direkt på telefon 0771-96 90 00 eller via formuläret under fliken Kontakt.