Storstädning i Bergrumsgaraget 24 – 28 april

Den 24 – 28 april kommer anläggningen storstädas. Följande sektioner påverkas: 24 – 25 april – infarterna till sektionerna A1, B2, C2, D2 och E2 samt den närmaste infarten till Berghus 2. För inpassering, använd Berghus 4 vid Årstabron. 25 april –...