Datakommunikationsproblem

För närvarande har vi omfattande datakommunikationsproblem i garaget. Följande system påverkas: • LPRS (Licence Plate Recognition System) • hjälptelefoner • kortbetalning . Bommarna är uppställda för in- och utpassering. Under tiden som reparationsarbetet pågår...