På torsdag och fredag (23-24/6) denna vecka kommer vi att montera tunnelduk i Bergrum A. Detta innebär bland annat att vi kommer att borra i berget.

För att det ska gå att parkera under arbetets gång kommer halva bergrummet att spärras av åt gången. Avspärrningarna kommer att sättas upp dagen innan för vardera halva.

Vi hoppas att ni har överseende med detta.