Aktuellt avseende Bergrumsgaraget

Q-Park lämnar över till Parkando

Den 1 september lämnar Q-Park AB över all drift över Bergrumsgaraget till Parkando. Vi tackar JM för förtroendet vi fick att från start driva denna unika anläggning. Vår tid här har medfört både svåra och roliga utmaningar. Ett stort tack riktar vi även till alla...

Datakommunikationsproblem

För närvarande har vi omfattande datakommunikationsproblem i garaget. Följande system påverkas: • LPRS (Licence Plate Recognition System) • hjälptelefoner • kortbetalning . Bommarna är uppställda för in- och utpassering. Under tiden som reparationsarbetet pågår...

Begränsade öppettider under pågående markarbeten

På grund av markarbeten begränsas öppettiden vid Bergrumsgaragets besöksdel: Måndag 19 juni – torsdag 22 juni 05:30 – 19:00 Under dessa tider är det kostnadsfritt för besökare att parkera. Vid utfart innebär detta att du kommer åka mot trafiken. Följ skyltarna och var...

Driftsstörningar på grund av virusrattack

Driften för Bergrumsgaraget påverkas dessvärre av de pågående virusattackerna. För närvarande orsakar detta kraftiga driftsstörningar. Vi ber om ursäkt för eventuella problem detta medför och arbetar för att lösa situationen.