Aktuellt avseende Bergrumsgaraget

Beträffande försäljning av fastigheten Ekfatet 3

JM AB har träffat överenskommelse med Green Park Bergrumsgaraget AB om försäljning av rubricerade fastighet med tillträde den 2017-05-03. Fastighetsskötseln fortsätter som tidigare och felanmälan görs till Q-park, tills annat meddelas. Förvaltning och hyresavisering...

Storstädning i Bergrumsgaraget 24 – 28 april

Den 24 - 28 april kommer anläggningen storstädas. Följande sektioner påverkas: 24 – 25 april - infarterna till sektionerna A1, B2, C2, D2 och E2 samt den närmaste infarten till Berghus 2. För inpassering, använd Berghus 4 vid Årstabron. 25 april – sektionerna A1, A2,...

HÄNVISNINGSSKYLTNINGEN ÄR SNART HELT ÅTGÄRDAD

Nu är större delen av garagets hänvisningsskyltar åter i bruk. Arbetet pågår dock fortfarande med resterande skyltning, vilka vi uppskattar kommer vara åtgärdade innan april är slut. Vi ber återigen om ursäkt för att problemet har tagit tid att lösa och tackar för...

Tillfälliga problem med LPRS (automatisk bomöppning)

Vi upplever för tillfället tekniska problem med den LPRS-tekniken (som läser av registeringsnummer för att automatiskt öppna bommen). Felsökning pågår och vi hoppas att problemet snart ska vara löst. Under tiden ber vi dig som är kund att vara beredd på att du kan...