På grund av markarbeten begränsas öppettiden vid Bergrumsgaragets besöksdel:

Måndag 19 juni – torsdag 22 juni
05:30 – 19:00

Under dessa tider är det kostnadsfritt för besökare att parkera. Vid utfart innebär detta att du kommer åka mot trafiken. Följ skyltarna och var extra försiktig när du kör ut!