Nu står det klart att Bergrumsgaraget har utsetts till vinnare av Stockholm Byggmästareförenings ROT-pris 2016. Bergrummet fungerade tidigare som lager- och produktionslokaler för Vin och Sprit. Idag är det förvandlat till ett enormt (och nu även prisbelönt) garage med plats för över tusen fordon.

Förutom omkring 1000 fordon, kommer även bergrummet att rymma lokaler om 6 000 kvadratmeter för kommersiell verksamhet. Dessutom har garaget, utan att ta ny mark i anspråk, möjliggjort byggnation av cirka 600 fler bostäder i området ”Liljeholmskajen”.

– Detta är ett spännande projekt och en ovanlig vinnare av ROT-priset, det är första gången ett garage står som segrare. Bergrumsgaraget lyckas kombinera saker som är viktiga för Stockholms stads utveckling: att ge gamla lokaler nya användningsområden, bygga parkering under mark för att frigöra gatuutrymme och skapa förutsättningar för fler bostäder, säger Elisabeth Martin, vd för Stockholms Byggmästareförening.

Vinnare av ROT-priset 2016: BERGRUMSGARAGET
Beställare: JM AB
Arkitekt: Janark Arkitekter AB
Entreprenör: JM AB

Juryns motivering:

“För ett annorlunda program på en annorlunda plats, där arbete med trygghet och säkerhet varit ledord, tilldelas Bergrumsgaraget Etapp 1, Ekfatet 3 vid Sjöviksvägen 2016 års ROT-pris.
Konverteringen från Vin & Sprits vinlager från 1950–60-talet till ett modernt garage, har på ett förtjänstfullt sätt medverkat till att man kunnat tillskapa cirka 600 fler bostäder än tidigare planerat och därmed en mycket god totalekonomi för området. Garaget medverkar även till ett hållbart samhällsbyggande genom att, utan att ta ny mark i anspråk, skapa en bättre boendemiljö för de 1400 nya hushållen vid Årstadal.
JM AB har som entreprenör och byggherre tillsammans med Janark Arkitekter AB genomfört ett projekt som till sin storlek och komplexitet imponerar. Bergrummen har anpassats för sitt nya ändamål på ett för historien respektfullt och kreativt sätt. Ljus- och färgsättning är omsorgsfullt utfört för att skapa trygghet och underlätta orientering. I vissa delar visar sig bergrummet i tre fulla våningar och rummet blir nästan sakralt.”

Om ROT-priset:

ROT-priset, som instiftades av Stockholms Byggmästareförening 1990, är ett årligt pris som tillkommit för att främja ombyggande i Stockholm. Priset ges till den beställare, arkitekt respektive byggentreprenör som bäst tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter. I år tävlade fyra projekt om utmärkelsen och prisutdelningen var fredagen den 27 maj i Kulturhuset i Stockholm.

De nominerade bidragen till ROT-priset är alla tydliga exempel på arbeten där byggherren har haft ambitionen att ge byggnaden en förlängd brukstid.

Juryn för årets ROT-pris består av Anna-Greta Leijon, ordförande, Jan Wejdmark, Newsec, Anders Larsson, Thetis AB och Jenny Kåhre, Sandellsandberg arkitekter AB