För närvarande har vi omfattande datakommunikationsproblem i garaget. Följande system påverkas:

• LPRS (Licence Plate Recognition System)
• hjälptelefoner
• kortbetalning .

Bommarna är uppställda för in- och utpassering. Under tiden som reparationsarbetet pågår parkerar besökare kostnadsfritt. Vi arbetar för att lösa problemen.