Intresset för besöksparkering i Bergrumsgaraget är stort. Många har kontaktat Q-Park för att få mer information om när besökare kommer att välkomnas in i anläggningen.

För tillfället pågår fortfarande arbeten i anläggningen för att färdigställa garaget. Först när Bergrumsgaraget står klart har vi möjlighet att öppna upp den del som kommer att tillägnas besökare.

Tidplanen är i dagsläget något osäker, vilket gör det svårt att gå ut med ett exakt datum. Vi kommer att återkomma med mer information på Bergrumsgaragets hemsida och Q-Parks hemsida, så snart vi har möjlighet.

Vi hoppas att ni har förståelse för detta och kommer att uppleva Bergrumsgaraget som ett smidigt och trivsamt parkeringsalternativ i framtiden.