Fr.o.m. onsdagen den 1/6 kommer asfaltsarbeten att utföras på körbanor i garaget. Arbetena kommer inte ske på parkeringsrutor och kommer inte heller vara rökalstrande.

Det ska vara möjligt att passera in och ut ur garaget under arbetets gång. Vi hoppas att arbetet inte ska störa för mycket och att ni har överseende med detta.