Den 3-9 oktober kommer Bergrumsgaraget att storstädas. Varje dag kommer en sektion att stängas av för parkering mellan kl. 17-07 och vi hänvisar då till lediga p-platser i bergrum D och E. Det är viktigt att alla respekterar detta och inte låter bilen stå parkerad i den sektion som kommer att städas. Fordon som står kvar löper stor risk att bli nedsmutsade, något som inte kommer att ersättas i efterhand.

Nedan ser du vilka dagar vi kommer att städa respektive sektion:

3/10 A2
4/10 B2
5/10 C2
6/10 A1
7/10 C1
8/10 (Denna dag städas även alla ramper)
9/10 Övriga utrymmen i bergrum A-C

In- och utfarten närmast ovanstående sektioner kommer att vara helt avstängd kl. 17-07 dessa dagar. Vi hänvisar då till den bortre in- och utfarten (närmast Årstabron).

Vi hoppas att ni har överseende med detta.