Ett flertal arbeten kommer att utföras i garaget under denna vecka. Inget av dessa ska dock verka störande för anläggningens kunder. Följande arbeten kommer att genomföras under de närmaste dagarna:

1. En tunnelduk kommer att monteras i in-/utgången till Bergrum 2.
2. En tunnelduk kommer att monteras vid MC- och handikapplatserna i Bergrum 3 (dessa platser har dock varit avspärrade sedan tidigare)
3. När arbetet vid platserna i Bergrum 3 är genomfört, kommer motsvarande platser i Bergrum 2 att spärras av för montage av tunnelduk.
4. Arbete med justering av asfalt (för att åtgärda avrinningen) pågår under veckan i Bergrum 1-3

Ställningen i trappuppgången i Bergrum 2 kommer att monteras ner under dagen idag. Vi hoppas att veckans arbeten inte kommer att störa för mycket och att ni har överseende med detta.