Hissen i Bergrum C är tillfälligt ur funktion. Felsökning pågår och vi hoppas kunna åtgärda problemet så snart som möjligt.

Under tiden hänvisar vi till trapporna alternativt hissen i Bergrum B (ingång B3).
Vi beklagar de eventuella problem som detta orsakar er.