Historiken kring Bergrummet

Vin & Sprit AB

I början på 1950-talet började svenskarna allt mer efterfråga vin vilket innebar att Vin & Sprits dåvarande lokal, Grönstedska palatset i Vasastan, ej längre räckte till som lager och produktionsanläggning. Därför flyttade Vin & Sprit AB över sin verksamhet till den nya moderna fabriken i Årstadal som låg strategiskt placerad med tillgång till hamnkaj och järnvägsspår.

Den första anläggningen byggdes 1956-1957 och omfattade:

 • Bergrum A. Detta bergrum byggdes i ett plan innehållande rostfria cylindriska fristående cisterner för 4,8 miljoner liter vin samt åtta cisterner för 20 miljoner liter sprit. Hälften var 96% sprit för medicinskt bruk och andra halvan 40% sprit för förtäring
 • Bergrum B. Detta var 150 meter långt, 15 meter brett och 15 meter högt fördelat på tre plan. På plan två och tre lagrades vin på flaska. Längst ner i bergrummet på plan ett göts 190 cisterner i cement och tätades med en insida av epoxy. Vardera cistern innehöll 25 kubikmeter vin. (190×25 blir inte 6,5 miljoner liter vin. Fanns det även fler cisterner på plan 2??)

  “Projektledaren för byggnationen av dessa cisterner i Bergrum B ville yteffektivisera cisternerna genom att göra dom kvadratiska i botten istället för cylindriska som i Bergrum A. Detta var även en kostnadsfråga då rostfritt redan då var dyrt material. Hans idé var att de nya cisternerna skulle täckas på insidan med epoxy som tätningsmedel. Detta förslag godtogs och så blev fallet. Tre fartyg, M/S Vindemia, M/S Vinia och M/T Vinlandia körde skytteltrafik till vindistrikten i bl.a. Frankrike. Där knackade man dörr hos vinbönderna och frågade om man kunde få köpa upp deras lagrade vin. Det var inte ovanligt att vin från olika gårdar blandades i samma tank i fartygen och väl i Sverige pumpades vinet in från fartygen till cisternerna i bergrum A och B för lagring på ca ett halvår. I Årstadal buteljerade och etiketterades vin därefter på plats. Således kunde man aldrig vara säker på vad det var man egentligen drack. När man skulle tappa upp vinet från bergrum B’s cisterner på flaskor för första gången 1957 upptäcktes ”Sveriges största spritskandal”. Vinet hade nämligen löst upp epoxyn och var odrickbart. 6,5 miljoner liter vin fick hällas ut. Projektledaren som föreslagit epoxytätningen försvann spårlöst och VD’n för Vin & Sprit AB fick avgå. Därefter stängdes bergrum B för gott.“ – Johan Ax-Riise. Projektering och produktionsansvarig för Bergrumsgaraget

 • Bergrum C. Detta var också 150 meter långt, 15 meter brett och 15 meter högt fördelat på tre plan. På plan 1 och 3 lagrades vin på flaska. Plan två innehöll 1,5 miljoner buteljer för leverans. I detta bergrum inrymdes även ett krydderi för sprit där man bl.a. blandade egen whisky och tog fram Renat no 1.

  ”När vi (JM) gick in i Bergrumsgaraget och började röjning- och rivningsarbetet hittade vi endast en rödvinsflaska som var oöppnad (bild). En flaska Bordeaux -89 var gömd mellan bergvägg och trapphus där den legat i en jämn temperatur om 8 grader celsius vilket är alldeles optimalt för rött vin. När jag började söka på namnet Chateau Lespeau så fick jag bara träff på ett värdshus i Frankrike, ingen vingård. Min tolkning är att de som åkte med båtarna och knackade dörr hos bönderna sov eller åt på detta värdshus och fick med sig ett kvitto därifrån för redovisning i Sverige. När V&S sedan skulle namnge vin vid upptappning på flaska fick detta värdshus ge namn åt vinet. Frågan är som sagt – vet vi egentligen vad vi drack förr i tiden?” – Johan Ax-Riise. Projektering och produktionsansvarig för Bergrumsgaraget

 • På kajen utanför bergrummen anlades en byggnad inrymmande tappningshall, lasthallar samt personalutrymmen på ca 19 000 kvadratmeter. Denna byggnad dimensionerades för framtida påbyggnad.
fabriken byggs
En flaska Bordeaux från 1989
Vinetikett baksida
fabriken
Ett bergrum under byggnation
Vinfat

Tillbyggnad

Den starkt ökade vinkonsumtionen i Sverige medförde att en tillbyggnad måste utföras direkt efter första delens färdigställande. Den andra etappen uppfördes mellan 1966-1967 och omfattade:

 • Bergrum D & E. Dessa var 150 meter långa, 20 meter breda, 20 meter höga och inredda i fyra plan. Dessa bergrum har högsta skyddsklass vilket innebär att de är bombsäkra. Tillsammans i D och E fanns plats för förvaring av 10-15 milj buteljer vin/sprit samt expediton och varumottagning. Bergrum D och E är lika stora som A, B och C sammantagna.
 • Påbyggnad om två våningar på hamnplansbyggnaden.
 • En nybyggnad i tre våningar och källare, placerad i direkt anslutning till befintlig byggnad och till de nya bergrummen.

Med dessa tillbyggnader ökade anläggningen till att rymma 68 000 kvm byggnad samt 38 000 kvm anläggning i berg. Totalt en yta på ca 106 000 kvm eller drygt 14 internationella fotbollsplaner. För alla de fem bergrummen togs ca 230 000 kubikmeter bergmassa ut, krossades och lastades på båtar för att vidare skeppas till bl.a. Skärholmen för uppbyggnad av stadsdelen.

Bergrumsgaraget

1995 beslutade EU-kommissionens att Vin & Sprits monopol på import, export, tillverkning och partihandel skulle avvecklas. Samtidigt upphörde Systembolagets ensamrätt på försäljning till restauranger. Det enda monopolet som finns kvar idag är Systembolagets monopol på detaljhandel. 1998 köpte JM anläggningen i Årstadal av Vin & Sprit då den blivit inaktuell för verksamheten. Efter köpet hyrdes lokalerna ut i ett antal år till bland annat inomhussport i form av innebandy. 2008 revs Vin & Sprits stora byggnad på Liljeholmskajen och materialet återvanns som betongkross till vägbeläggning. Kajen skulle nu ge plats för bostäder. 2011 började JM rivning- & röjningsarbetet i bergrummen. Detta innefattade bl.a. norra Europas största asbestsanering då eternitplattorna i innertaket togs ned. 4 800 ton asbestkontaminerat material bortforslades. Årskvoten i hela Sverige ligger på 6 000 ton/år.

”De som jobbade på Vin & Sprit fick ej dricka alkohol på arbetstid, men de inspektionsluckor som fanns i trapphusen mellan innervägg och bergvägg har visat på något helt annat. På vissa ställen täcktes hela marken av tomglas.” – Johan Ax-Riise, projektering och produktionsansvarige.

2012 vidgades tunnelrören på sina ställen och en ny tunnel byggdes mellan bergrum A och B. Bredare infart till bergrum E skapades för dubbelriktad trafik. Förstärkning utfördes på bergväggar med sprutbetong.

Den första november 2015 stod Q-Park för driften av Bergrumsgaraget och den 11 januari 2016 öppnades garaget för allmänheten. Bergrumsgaraget har 47 000 kvm golvyta (7 internationella fotbollsplaner) med 1022 parkeringsplatser för bilar och 29 för MC.

Under andra kvartalet 2017 blev det klart att Green Park tar över som ägare av Bergrumsgaraget och Parkando tar över driften den 1 september 2017.

Översikt över bergrummet
Genomskärning bergrummet
Nedersta plan i Bergrum D och E
Plan 1 i Bergrum A, B, C, D och E
Plan 2 i Bergrum A, B, C, D och E
Plan 3 i Bergrum B, C, D och E