Med anledning av de missförstånd som uppkommit avseende ladd-platserna i garaget, har Q-Park tillsammans med JM beslutat att avskriva alla kontrollavgifter som är utfärdade på dessa platser under perioden 28/8—16/9.
Q-Park AB har nu förtydligat skyltningen på aktuella ladd-platser och vi ber alla respektera att dessa förhyrs av fordonsägare till fordon som kräver laddning.