I Bergrumsgaraget finns ett antal p-platser som kräver ett särskilt tillstånd. Dessa platser är skyltade med en tilläggsskylt som säger ”P-tillstånd erfordras”.

På dessa platser får endast kunder med särskilt tillstånd parkera. Platserna bevakas regelbundet av Q-Parks parkeringsvakter och du riskerar därför en kontrollavgift om du parkerar på en sådan plats utan giltigt tillstånd.

Vi hänvisar istället alla abonnemangskunder att parkera på lediga platser vid den bortre infarten på sektionerna E1, D1 och C1. I dessa sektioner finns det gott om lediga p-platser.