Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris uppmärksammar ombyggande i Stockholm. I år tävlar fyra projekt om utmärkelsen och årets vinnare presenteras på ett frukostmöte fredagen den 27 maj i Kulturhuset. Bergrumsgaraget är ett av de fyra projekten som tävlar om priset.

De nominerade bidragen till ROT-priset är alla tydliga exempel på arbeten där byggherren har haft ambitionen att ge byggnaden en förlängd brukstid. Tillsammans med byggentreprenörer och arkitekter har det också för en del av fastigheterna skapats ett nytt sammanhang genom de nya verksamheterna och de människor som dras till dessa.

Juryn för årets ROT-pris består av Anna-Greta Leijon, ordförande; Jan Wejdmark, Newsec; Anders Larsson, Thetis AB och Jenny Kåhre, sandellsandberg arkitekter AB.

Läs mer på om de nominerade projekten på följande länk.