Vi vill påminna om att vi kommer att storstäda Bergrumsgaraget den 3-9 oktober. Varje dag kommer en sektion att stängas av för parkering mellan kl. 17-07 och vi hänvisar då till lediga p-platser i bergrum D och E.

Det finns gott om lediga p-platser i garaget, så alla kunder kommer att få plats även under tiden vi stänger av sektioner för städning. Detta innebär bara att några kunder kommer att få gå lite längre från sin bil till närmaste utgång.

Det är viktigt att alla respekterar detta och inte låter bilen stå parkerad i den sektion som kommer att städas.

Nedan ser du vilka dagar vi kommer att städa respektive sektion:

3/10 A2
4/10 B2
5/10 C2
6/10 A1
7/10 C1
8/10 (Denna dag städas även alla ramper)
9/10 Övriga utrymmen i bergrum A-C

In- och utfarten närmast ovanstående sektioner kommer att vara helt avstängd mellan kl. 17-07 dessa dagar. Vi hänvisar då till den bortre in- och utfarten (närmast Årstabron).

Vi hoppas att ni har överseende med detta.