Välkommen att parkera i Bergrumsgaraget

Här hittar du information om hur du parkerar, får tillgång till och navigerar i bergrummet.

Hur jag gör för att få en p-plats

Kontakta Parkando AB för att hyra en parkeringsplats i Bergrumsgaraget. Kontaktuppgifter hittar du under kontakt.

Navigera i Bergrumsgaraget

Bergrumsgaraget är stort och det kan initialt kännas komplicerat att orientera sig. vid alla hissar och trappor finns på varje plan informationstavlor placerade för att du lättare ska kunna orientera dig i garaget. Där finns din position markerad på en översikt av garaget och samtliga in- och utfarter / in- och utgångar / nödutgångar / trappor / hissar / hjälptelefoner samt information om hur du kontaktar Parkando presenterade. Du kan även nyttja det tydliga skyltsystemet som hjälper dig hitta rätt.

Informationstavlor

In- och utfarter

Inpassering till Bergrumsgaraget sker via Infart A eller Infart E och access är Nya Parkando appen (gäller alla som har månadsavtal i Bergrumsgaraget).

Besöksparkeringen ligger vid Infart E. Öppet för inpassering mellan kl. 06.00 till 19.00. Utpassering öppet dygnet runt.

Bergrummets in- och utfarter är tydligt markerade med respektive bergrums unika färg. Du kan även följa pilarna i golvet för att navigera i garaget och ett skyltsystem för att finna närmaste väg ut. För att hitta till en ledig p-plats finns ett skyltsystem i takhöjd som uppdateras kontinuerligt då p-platser blir lediga.

Hjälptelefon

Skulle du behöva hjälp kan du kontakta Parkandos kundservice mån – tors klockan 09.00 – 14.00 via hjälptlefoner som är placerade vid in- och utfarterna till garaget. Ta hjälp av informationstavlorna för att lokalisera den telefon som är närmast dig. För att nå Parkandos kundserviceservice kan du även ringa via mobil eller vanlig telefon på nummer: 08-408 396 38

Hissar och trappor mellan olika plan

När du parkerat din bil finner du i respektive bergrum hissar och trappor som samtliga tar dig ut till bostadsområdet på Liljeholmskajen. Följ markeringar som finns i taket alternativt se informationstavlor.

Du tar dig mellan de olika planen i bergrummet via trappor eller hissar.

Elbilsparkering

För dig som har elbil så finns det parkeringsplatser försedda med laddstationer i bergrum C, plan 2.

För dig med elbil så finns laddstationer i Bergrum C2.