Den 1 september lämnar Q-Park AB över all drift över Bergrumsgaraget till Parkando. Vi tackar JM för förtroendet vi fick att från start driva denna unika anläggning. Vår tid här har medfört både svåra och roliga utmaningar. Ett stort tack riktar vi även till alla kunder. Slutligen önskar vi Greenpark AB och Parkando AB lycka till.

Väl mött från Q-Park