Nu pågår byggarbeten utanför entréerna i Bergrum C, D och E samt i den bortre in- och utfarten i Bergrum E. Det kan innebära sämre framkomlighet mellan kl. 06.30-17.00 på vardagar. Med anledning av detta hänvisar vi istället till entréerna i Bergrum B samt in- och utfart via Bergrum A (Sjöviksvägen 84).

Under övrig tid kan du använda alla entréer samt in- och utfarter som vanligt.

Vi hoppas att ni har överseende med detta.