Den 24 – 28 april kommer anläggningen storstädas. Följande sektioner påverkas:

    24 – 25 april – infarterna till sektionerna A1, B2, C2, D2 och E2 samt den närmaste infarten till Berghus 2. För inpassering, använd Berghus 4 vid Årstabron.
    25 april – sektionerna A1, A2, B2 och C2.
    26 april – sektionerna D2 och E2.
    27 – 28 april övriga sektioner samt ramper, anvisningar enligt skyltning.

Vänligen respektera att sektionerna som städas inte kan nyttjas för parkering under städdagarna. Övriga sektioner är tillgängliga.

Vi tackar för ditt överseende!