Under denna vecka kommer vi att montera uttag för laddningsbara fordon i Bergrum C, plan 2. Med anledning av detta tvingas vi tillfälligt att spärra av ett antal p-platser på detta plan. Vi hoppas att ni har överseende med detta och hänvisar under tiden till övriga p-platser i Bergrumsgaraget.