Vi kommer att åtgärda dropp från berget i garaget under V 21 och V 25.

Större delen av arbetena kommer att ske på ytor som inte påverkar Bergrumsgaragets kunder.

En del av arbetet kommer dock att utföras i entré B2. Det kan upplevas störande, men det kommer alltid vara möjligt att passera.

Vi hoppas att ni har överseende med detta.