Ett par arbeten kommer att utföras i Bergrumsgaraget under semesterveckorna 27-31. Detta kan komma att beröra dig som parkerar här. Planeringen ser ut som följer:

– Under vecka 27-29 kommer kompletteringsarbeten av asfalten att utföras för att få bättre avrinning i Bergrum 2 och 3 (ingång B och C).
– Under vecka 31 kommer vi att utföra kompletteringsarbeten av tunnelduken i Bergrum 1-3 (ingång A-C).

Det som främst kommer att påverka våra parkerande kunder är kompletteringen av tunnelduk i Bergrum 1 (ingång A) på det översta planet. Vi hoppas att ni har överseende med detta!